Predstavitev spletnega orodja Youth Wiki

10.10.2018 11:23
Youth Wiki

V torek 9. oktobra 2018 smo z Uradom RS za mladino in nacionalno agencijo MOVIT organizirali predstavitev spletne platforme Youth Wiki. Spletno orodje Youth Wiki je evropska spletna enciklopedijo na področju nacionalnih mladinskih politik. V prvem delu je izr. prof. dr. Tomaž Deželan predstavil uporabnost orodja Youth Wiki za raziskovalne namene. Tako je predstavil orodje kot vir podatkov, kot vir čez-nacionalnih primerjalnih raziskav, pomen orodja za raziskave na področju mladine in uporabnost orodja za raziskovalno-podprte policy procese. V drugem delu je asist. Miha Zimšek predstavil tehnične podrobnosti: kako orodje izgleda in deluje v praksi ter kako je potekalo zbiranje podatkov. Predstavitev spletnega orodja Youth Wiki