Contact

Assoc. Prof. Tomaž Deželan, editor

University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences

Kardeljeva ploščad 5

SI-1000 Ljubljana

Slovenia

Telephone: +386 1 5805 231

E-mail: tomaz.dezelan@fdv.uni-lj.si; tomaz@dezelan.si

Website: www.dezelan.si; www.politoloske-raziskave.si; www.fdv.uni-lj.si

Vaša prijava na newsletter je bila prejeta
e-mail:
jezik: slo eng