O Civict

Civict (Pobuda za državljansko rabo informacijsko-komunikacijske tehnologije) je sklop projektov, ki jih v okviru Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani koordinira izredni profesor in prodekan za kakovost in razvoj dr. Tomaž Deželan. Cilj Pobude je krepitev kompetenc učencev in poučevalcev za delovanje v sodobnem evropskem družbenopolitičnem prostoru ter krepitev kritičnega mišljenja in delovanja državljanov.

V okviru pobude se izvajajo (oziroma so se izvedli) naslednji projekti: Aktivni evropski državljani skozi šolo (ACES); Razvoj aktivnih državljanov Evrope skozi šolo (dACES); Državljanska režima Slovenije in ZDA v primerjalni perspektivi; Sodobni upravni sistem Evropske unije; in Reševanje radikalizma preko aktivnega evropskega državljanstva skozi šole (trACES). Projekti naslavljajo problem poučevalcev vsebin državljanske vzgoje, ki se soočajo s pomanjkanjem primernih gradiv za dinamično in interaktivno poučevanje. Naši projekti skušajo to odpraviti, pri čemer velja posebej omeniti projekt ACES, ki je bil s strani Evropske komisije označen za zgodbo o uspehu in se uspešno nadaljuje s projektoma dACES in trACES.

Vse novice in dogodke v zvezi s projekti lahko najdete na spletni strani in tudi na Facebooku ter Twitterju.