Predavanje in delavnica na OŠ Toneta Okrogarja (Zagorje ob Savi)

20.11.2017 08:10
Reševanje radikalizma preko aktivnega evropskega državljanstva skozi šole (trACES)

V ponedeljek, 20. novembra 2017 smo na OŠ Toneta Okrogarja (Zagorje ob Savi) izvedli predavanje o uradnih institucijah Evropske unije. Predstavili smo nekatere temeljne značilnosti Evropske unije (število držav članic, himna) in glavne institucije: Evropski parlament, Evropski svet, Svet EU in Evropsko komisijo. Na koncu predavanja smo učence seznanili še z njihovimi pravicami, ki jim pripadajo kot državljanom Evropske unije.

Predavanju je sledila delavnica, kjer smo se osredotočili na politično participacijo mladih – kaj politična participacija je, katere oblike poznamo itd. Po krajši debati so se učenci preizkusili v eni izmed deliberativnih inovacij sodelovanja državljanov v političnem odločanju, imenovani »državljanski sodni postopek« (angleško Citizens’ trial). Učenci so bili razdeljeni v tri skupine: zagovornike politične participacije mladih, nasprotnike in poroto. Ob zaključku delavnice sta obe skupini predstavili svoja stališča, porota pa je odločila, kdo je imel prepričljivejše argumente.

Predavanje in delavnica sta dostopna na naslednji povezavi: http://prezi.com/pi6iictpyw8k/?utm_campaign=share&utm_medium=copy.Predavanje in delavnica na OŠ Toneta Okrogarja (Zagorje ob Savi)