Prvi dogodek
Zaključna konferenca Trendi v poučevanju državljanske vzgoje s pomočjo IKT več →
28.08.2019 08:00

V ponedeljek, 28. avgusta 2019, se je na Fakulteti za družbene vede odvila zaključna konferenca v okviru projekta Izobraževanje za sodobno evropsko državljanstvo (ECCE) z naslovom Trendi v poučevanju državljanske vzgoje s pomočjo IKT. Projekt je neaktiven

Jean Monnet Chair: Izobraževanje za sodobno evropsko državljanstvo (ECCE)

Cilj katedre Jean Monnet (Jean Monnet Chair) je priprava predavanj Izobraževanje za sodobno evropsko državljanstvo (ECCE) za študente družboslovja (politologije, sociologije, komunikologije, novinarstva). Vsebina predavanj se prepleta s tremi glavnimi temami: nove tehnologije (IT – obrnjene učilnice (ang. flipped classroom), učenje sistema upravljanja), nov, inovativen kurikul (izobraževalne metode) in premagovanje ovir na trgu dela zaradi neustreznih kvalifikacij, pa tudi pomanjkanja kompetenc, ki so nujno potrebne za opravljanje vloge aktivnih državljanov.

Preko ECCE se bodo študenti seznanili s koncepti civilnega, političnega in socialnega državljanstva v okviru EU in se osredotočili na različne težnje (npr. prosto gibanje, demokratični deficit), ki jih zaznavamo v politikah državljanstva EU. Študenti Fakultete za družbene vede, opremljeni s posebnimi in dodatnimi znanji in kompetencami za vsakdanje delo, bodo na ta način pridobili konkurenčno prednost, kar bo izboljšalo njihov položaj na trgu dela. Na podlagi številnih izkušenj, ki jih je nosilec JM Chair pridobil pri raziskovanju in poučevanju, bo projekt temeljil na inovativnem pristopu obrnjenega učenja. Tako bo na voljo tudi kot odprti izobraževalni vir na izobraževalni platformi Moodle.

Ključna aktivnost projekta bodo predavanja in seminarji, izvedeni na inovativen način. S praktičnimi vajami (npr. priprava evropske državljanske pobude; priprava odgovora na predlog direktive, ki ga je mogoče posredovati Evropski komisiji; sodelovanje pri javnih posvetovanjih ipd.) bodo študenti ne le pridobili pomembne veščine, ampak tudi razumeli pomen aktivnega državljanstva in potencialni vpliv posameznikov na oblikovanje evropskih politik. Poleg študentov so pomembna skupina upravičencev JM Chair tudi strokovnjaki s področja, ki so že dokončali študij, pa tudi srednješolski učitelji in neformalni izobraževalci, ki se s tematikami EU srečujejo v okviru svojih predavanj o državljanski vzgoji. Vsi omenjeni bodo o aktivnostih obveščeni preko številnih mrež, ki jih je nosilec projekta ustvaril tekom koordinacije prejšnjih JM projektov.