IZVEDBA serije poglobljenih delavnic za uporabo orodja MOODLE za učitelje in izobraževalce, ki tematsko pokrivajo vsebine radikalizacije, družbene inkluzije in šolske kulture

14.08.2017 08:05
Reševanje radikalizma preko aktivnega evropskega državljanstva skozi šole (trACES)

Spoštovani,

v okviru EU projekta Jean Monnet Action, EU@School, z naslovom "trACES", ki je nadaljevanje s strani Evropske komisije nagrajenega projekta ACES, vas vabimo, da se udeležite delavnice za pridobitev kompetenc za pedagoško delo v izobraževalnem okolju Moodle s tematskega področja radikalizacije, družbene inkluzije in šolske kulture.

Prva delavnica se bo izvedla v torek, 29. avgusta 2017 na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. V sklopu projekta bo septembra sledila druga delavnica, na katero vas bomo posebej povabili.

Z delavnicami želimo nasloviti možnosti poučevanja teh vsebin s pomočjo okolja Moodle, predvsem pa tudi naslavljanja izzivov, ki so povezani z radikalizacijo in nedemokratičnimi impulzi znotraj šolskega polja. Za ta namen smo oblikovali posebne pakete vsebin v okolju Moodle, ki so vam na voljo za obogatitev učnega procesa. Dogodek bodo izvedli Doc. dr. Marko Radovan z Oddelka za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Doc. dr. Mitja Sardoč s Pedagoškega inštituta in Izr. prof. dr. Tomaž Deželan s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Delavnice so brezplačne, prav tako pa vam participacijo na delavnici, ki bo ustrezno strokovno klasificirana, tudi certificiramo.

Udeležbo na dogodku potrdite najkasneje do srede, 23.8.2017, na miha.zimsek@fdv.uni-lj.si ali tomaz.dezelan@fdv.uni-lj.si.

 

S spoštovanjem,

 

Izr. prof. dr. Tomaž Deželan, koordinator projekta
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
Tel. 01/5805-115, E-naslov: tomaz.dezelan@fdv.uni-lj.si

 

 

OSNUTEK PROGRAMA

 

Torek, 29. avgust 2017

  1. Predstavitev okolja Moodle in uporabe tutorskih orodij v e-učilnici

8.30 – 9.00 Prihod in registracija udeležencev
9.00 – 9.45 Učiteljeva vloga v e-izobraževanju: poučevanje v okolju Moodle
9.50 – 11:15 Predstavitev posebej pripravljenih e-učilnic, ki tematsko pokrivajo vsebine radikalizacije, družbene inkluzije in šolske kulture
11.15 – 11.45 Prigrizek
11:45 – 13.30 Uporaba tutorskih orodij v e-učilnici in ureditev okolja spletne učilnice
13.30 – 14.00 Zaključek delavnice