Predstavitev prvih izsledkov raziskave o mobilnosti mladih - Bled

03.07.2017 12:30
Reševanje radikalizma preko aktivnega evropskega državljanstva skozi šole (trACES)

Asist. Miha Zimšek je v četrtek, 29. junija 2017 na Bledu v Radencih predstavil prve izsledke raziskave o mobilnosti mladih. Predstavitev je potekala v okviru 17. delovnega srečanja (posveta) vodstvenih delavcev ZŠD. Miha Zimšek je najprej predstavil pogostost mobilnosti mladih (formalna in neformalna učna mobilnost) in nekatere učinke mobilnosti. Nato je predstavil rezultate raziskave med srednješolsko mladino v Sloveniji in povzel ključne ugotovitve. Na koncu je v sodelovanju z udeleženci razpravljal o morebitnih nadaljnjih korakih glede aktivnosti na področju mobilnosti mladih.Predstavitev prvih izsledkov raziskave o mobilnosti mladih - Bled