Predstavitev prvih izsledkov raziskave o mobilnosti mladih - Radenci

13.04.2017 15:25
Reševanje radikalizma preko aktivnega evropskega državljanstva skozi šole (trACES)

Izr. prof. dr. Tomaž Deželan je v sredo, 12. aprila 2017 v Radencih predstavil prve izsledke raziskave o mobilnosti mladih. Predstavitev je potekala v okviru srečanja ravnateljev slovenskih srednjih šol. Dr. Deželan je najprej predstavil pogostost mobilnosti mladih (formalna in neformalna učna mobilnost) in nekatere učinke mobilnosti. Nato je predstavil rezultate raziskave med srednješolsko mladino v Sloveniji in povzel ključne ugotovitve. Na koncu je v sodelovanju z udeleženci razpravljal o morebitnih nadaljnjih korakih glede aktivnosti na področju mobilnosti mladih.Predstavitev prvih izsledkov raziskave o mobilnosti mladih - Radenci