Četrta delavnica za učitelje vsebin s področja državljanske vzgoje

24.05.2014 07:30
Aktivni evropski državljani skozi šolo (ACES)

Na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani smo v soboto, 24. maja 2014 izvedli zadnjo, četrto v seriji delavnic za učitelje vsebin s področja državljanske vzgoje. Državljanska vzgoja se poučuje kot samostojni predmet (t.j. Domovinska in državljanska kultura in etika - OŠ, Državljanska kultura - OŠ ter Državljanska kultura - SŠ) ali čezkurikularna vsebina v osnovnih in srednjih šolah. Delavnico smo izvedli v okviru EU projekta Jean Monnet Action, EU@School, z naslovom "ACES - Aktivni državljani Evrope skozi šolo," katerega koordinator je izr. prof. dr. Tomaž Deželan. Projekt sofinancira Evropska komisija v okviru programa Vseživljenjsko učenje. Tematska področja četrte delavnice so bila: Državljanstvo in skupnost, državljanska vzgoja skozi skupnost, ter civilna družba in civilnodružbene organizacije kot generator kakovosti državljanstva. Udeležencem delavnice so znanja o državljanstvu in skupnosti (komunitarni pogled), pomenu državljanskih vrlin, državljanstvu skozi sodelovanje v civilni družbi, pomenu socialnega kapitala, skupnostnem učenju, ter pomenu tretjega sektorja, neprofitno-volonterskih organizacij, in socialnega podjetništva za državljanstvo in razvoj državljanskih vrlin, približali izr. prof. dr. Tomaž Deželan, red. prof. dr. Zinka Kolarič, doc. dr. Maša Filipovič Hrast, ter doc. dr. Matjaž Uršič (vsi Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani). Sledila je simulacija dveh praktičnih primerov (socialno podjetje, državljanu "prijazno" delovanje civilnodružbenih organizacij) učenja prej navedenih tematik državljanske vzgoje s pomočjo (e-)učilnice. V okviru projekta smo z delavnico želeli nasloviti težave učiteljev in trenerjev teh vsebin, ki so bile identificirane z različnimi raziskavami s tega področja. Predvsem smo bili pozorni na formulacijo rešitev upoštevajoč pristop kombiniranega učenja (t.i. blended learning), za kar smo oblikovali tudi platformo za e-podprto učenje na infrastrukturi Moodle, ki je na voljo vsem učiteljem teh vsebin.