Predavanje 3 na srednji šoli Šolski center Celje, Gimnazija Lava

15.10.2018 07:10
Reševanje radikalizma preko aktivnega evropskega državljanstva skozi šole (trACES)

Na Šolskem centru Celje smo v ponedeljek (15. oktobra 2018) izvedli predavanje za dijake 3.E (2 uri) in 3.D (2 uri) na temo radikalizacije, politične participacije mladih in medijske pismenosti.

Predavatelj Miha Zimšek je naslovil pojav radikalizacije, ki vodi v nasilni ekstremizem v sodobnih pluralnih družbah. Na podlagi primerov so se dijaki seznanili, da radikalizacija ni nov pojav, vendar pa se v sodobnih oblikah pojavlja v kvalitativno drugačni pojavnosti, kar je v veliki meri posledica tehnološkega napredka. Poudarek je bil na večplastnosti radikalizacije, kjer je predavatelj opisal vzroke radikalizacije kot tudi kompleksnost celotnega procesa radikalizacije. Dijaki in dijakinje so se ob tem seznanili z definicijskimi razlikami med radikalizacijo, ekstremizmom in terorizmom.

V 3.E razredu je sledilo krajše predavanje na temo politične participacije. Dijaki so diskutirali o tem, kaj politična participacija je, kakšne oblike participacije poznamo in o politični participaciji mladih.

Na drugi strani je razred 3.D izbral predavanje na temo Mediji: nadzor nad politično oblastjo in dostopnost informacij. Preden smo dijakom predstavili medije kot četrto vejo oblasti, smo jih seznanili z delitvijo oblasti na tri veje. Govorili smo o razdelitvi oblasti v Sloveniji in Evropski uniji. Nato smo se posvetili medijem: njihovemu razvoju, nalogam, funkcijam in vlogi. V zadnjem delu predavanja smo se posvetili fenomenu lažnih novic (ang. »fake news«) in medijski pismenosti mladih.

 

Predavanje je dostopno preko:
http://prezi.com/ysz3hnios5tk/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/fcoe_urv2hg0/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0sharePredavanje 3 na srednji šoli Šolski center Celje, Gimnazija Lava