Predavanje 2 na srednji šoli Šolski center Celje, Gimnazija Lava

05.10.2018 08:50
Reševanje radikalizma preko aktivnega evropskega državljanstva skozi šole (trACES)

Na Šolskem centru Celje smo v petek (5. oktobra 2018) izvedli predavanje za dijake 3.D (2 uri) in 3.B (3 ure) s področja begunske krize in radikalizacije. 

Uvodni del je bil namenjen interaktivnemu predavanju. Miha Zimšek je dijake najprej vprašal o njihovem mnenju o migracijah in begunski krizi. Nato je s pomočjo prezentacije Prezi predstavil nekatere dileme, ki jih mladi zasledijo ob vsakodnevnem poročanju medijev o obravnavani temi. Tako je predstavil različne teorije migracij in razlike med statusi begunec, migrant in prosilec za azil ter pravice in dolžnosti, ki izvirajo iz teh statusov. V zaključku je predstavil še migracijske tokove in vsakega izmed njih podrobneje analiziral. Poleg tega je odgovoril na zastavljena vprašanja dijakov.

Predavanje je dostopno preko:
http://prezi.com/3qnvb0mvu0jg/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

 Predavanje 2 na srednji šoli Šolski center Celje, Gimnazija Lava