Tretja delavnica za učitelje vsebin s področja državljanske vzgoje

23.05.2014 07:30
Aktivni evropski državljani skozi šolo (ACES)

Na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani smo v petek, 23. maja 2014 izvedli tretjo v seriji delavnic za učitelje vsebin s področja državljanske vzgoje. Državljanska vzgoja se poučuje kot samostojni predmet (t.j. Domovinska in državljanska kultura in etika - OŠ, Državljanska kultura - OŠ ter Državljanska kultura - SŠ) ali čezkurikularna vsebina v osnovnih in srednjih šolah. Delavnico smo izvedli v okviru EU projekta Jean Monnet Action, EU@School, z naslovom "ACES - Aktivni državljani Evrope skozi šolo," katerega koordinator je izr. prof. dr. Tomaž Deželan. Projekt sofinancira Evropska komisija v okviru programa Vseživljenjsko učenje. Tematska področja tretje delavnice so bila Politično državljanstvo, državljanstvo kot participacija, politične pravice in politične dolžnosti državljanov, aktivno državljanstvo, ter aktivacija. Udeležencem delavnice so znanja o političnem državljanstvu, vplivu državljana na odločanje o skupni usodi, političnih pravicah izhajajočih iz državljanstva, politični participaciji (tipih, mehanizmih, načinih spodbujanja predstavniške in participativne oblike), ter o aktivnem/participativnem državljanstvu in primeru državljanstva EU, predstavili: izr. prof. dr. Tomaž Deželan, izr. prof. dr. Alenka Krašovec, izr. prof. dr. Simona Kustec Lipicer (vsi Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani), ter dr. Tatjana Greif in Nataša Sukič (obe z Društva ŠKUC). Po predavanjih je sledila simulacija dveh praktičnih primerov (udeležba pri participativni in predstavniški obliki sodelovanja pri odločanju o skupni usodi) učenja zgoraj navedenih tematik državljanske vzgoje s pomočjo (e-)učilnice. V okviru projekta smo z delavnico želeli nasloviti težave učiteljev in trenerjev teh vsebin, ki so bile identificirane z različnimi raziskavami s tega področja. Predvsem smo bili pozorni na formulacijo rešitev upoštevajoč pristop kombiniranega učenja (t.i. blended learning), za kar smo oblikovali tudi platformo za e-podprto učenje na infrastrukturi Moodle, ki je na voljo vsem učiteljem teh vsebin.

Tretja delavnica ACES