Predavanje in delavnica na Gimnaziji Celje – Center

23.04.2018 10:00
Reševanje radikalizma preko aktivnega evropskega državljanstva skozi šole (trACES)

V ponedeljek, 23. aprila 2018 in v torek, 24. aprila 2018 smo na Gimnaziji Celje – Center izvedli predavanji in delavnici na temo volitev, volilnih sistemov in politične participacije mladih.

Prvi dan smo se osredotočili na volitve in volilne sisteme. Poleg tega smo predstavili delitev oblasti v državi, pomen volilne pravice in postopek volitev. Po predavanju so se dijaki preizkusili v eni izmed deliberativnih inovacij sodelovanja državljanov v političnem odločanju, imenovani »državljanski sodni postopek« (angleško Citizens’ trial). Učenci so bili razdeljeni v tri skupine: zagovornike politične participacije mladih, nasprotnike in poroto. Ob zaključku delavnice sta obe skupini predstavili svoja stališča, porota pa je odločila, kdo je imel prepričljivejše argumente. Predavanje je dostopno na naslednji povezavi: http://prezi.com/818bxuj80mlc/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Drugi dan smo se osredotočili na politično participacijo (mladih) – kaj politična participacija je, katere oblike poznamo itd. V drugem delu je sledila simulacija ene izmed oblik sodelovanja pri odločanju: »participatorni proračun«. Dijaki so po skupinah izbrali nekaj predlogov, o katerih so nato kot celota odločali. Predavanje je dostopno na naslednji povezavi: http://prezi.com/9dsxrkwpywli/?utm_campaign=share&utm_medium=copy.Predavanje in delavnica na Gimnaziji Celje – Center