Univerza v Ljubljani je gostila sestanek BLUES

05.04.2018 09:00
Blended-Learning International Entrepreneurship Skills (BLUES)

Fakulteta za družbene vede, Univerze v Ljubljani je gostila projektne partnerje na drugem sestanku projekta BLUES. Gre za evropski program namenjen razvoju podjetniških kompetenc za študente s poudarkom na mešanem učenju.

Univerza v Ljubljani je gostila nadaljevalni sestanek projekta BLUES, ki je potekal na Fakulteti za družbene vede, z namenom določitve metodoloških orodij, katera bodo osnovana na podlagi uspešnih kriterijev podjetniškega usposabljanja in učenja.

BLUES bo kot del okvira Erasmus+ ustvaril mešano metodologijo učenja in vire za usposabljanje in razvoj evropskih podjetniških veščin in kompetenc za izboljšanje zaposljivosti študentov.

Ljubljana, 9.4.2018 – Partnerji projekta BLUES, ki ga sofinancira Evropska unija, so se prejšnji teden sestali v Sloveniji: drugi transnacionalni projektni sestanek je potekal v prostorih Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, od 5. do 6. aprila. Partnerske organizacije so razpravljale o statusu delovnih paketov projekta in določili naslednje ukrepe za razvoj uspešne metodologije, ki strateško povezuje tako digitalne kot osebne module za usposabljanje za razvoj podjetniških spretnosti študentov.


Podjetniške kompetence se prilagajajo potrebam trga

Trg dela izkazuje jasno potrebo po spodbujanju podjetniškega mišljenja in kompetenc, z namenom ustreznega prilagajanja potrebam današnjega časa ter bodisi predstavljati dodatno vrednost delodajalcu bodisi ustvariti lastno podjetniško iniciativo. To je značilno zlasti na trgih dela, kjer so možnosti zaposlitve omejene, za takšne veljajo tudi denimo trgi dela v Španiji, Italiji in Sloveniji.
Sestanek je minil v znamenju razprave o ugotovitvah opravljenega dela, zlasti o pregledu znanstvene in strokovne literature, čigar namen je opredelitev meril za uspešno podjetniško izobraževanje in analiza te vrste izobraževanja, za kar smo opravljali razgovore s strokovnjaki in opravili študije uspešnih primerov v državah partnericah.


Inovativna metodologija mešanega učenja

Na podlagi ugotovljenih potreb in kriterijev uspeha, člani projektnih podskupin oblikujejo inovativno BLUES metodologijo mešanega učenja, ki bo v obliki tečaja na voljo vsem dodiplomskim študentom, s ciljem spodbujanja razvoja mehkih veščin, katere so del podjetniške miselnosti z dodatnim poudarkom na identifikaciji in določanju tržnih potreb ter njihovi pretvorbi v poslovne priložnosti.

Eden izmed ciljev projekta se osredotoča tudi na digitalno platformo, katera se bo izvajala v obliki odprtih tečajev učenja (MOOC - Massive Open Online Course), s čimer bo projekt naslavljal tudi širšo javnost. Študenti in študentke, ki bodo uspešno zaključili internetni tečaj bodo imeli možnost prijave na intenzivne tečaje, ki bodo potekali v Italiji, na Portugalskem, v Sloveniji in Španiji. Tečaji se bodo izvajali s pomočjo raznovrstnih oblik dela, ki bodo temeljili na multidisciplinarnem pristopu.

Kakovost izvedenih projektov bo zagotavljala Univerza za tehnologijo Lappeenranta (Finska), referenčni model za izobraževanje podjetnikov, in multidisciplinarna ekipa zunanjih evropskih strokovnjakov, ki bo imenovana v prihodnjih tednih.

Projektni člani so predvideli tudi predhodne datume za naslednji projektni sestanek, ki bo jeseni potekal v Italiji, in dejavnost usposabljanja z več zainteresiranimi deležniki, ki bo potekala v prostorih Nove Univerze v Lizboni ob koncu tega leta.


O projektu BLUES

Projekt BLUES se je začel izvajati v oktobru 2017, projekt pa se je rodil v evropskem okvirju programa Erasmus+ in se izvaja v sodelovanju s partnerji iz petih držav: Španije, Italije, Portugalske, Slovenije in FInske. Ambiciozno pobudo projekta finančno podpira Evropska komisija z vložkom več kot 270.000 EUR, v okviru projekta pa sodelujejo tudi predstavniki lokalnih gospodarskih zbornic, v Sloveniji je to Gospodarska zbornica Slovenije.

Projekt temelji na usklajenih prizadevanjih vseh deležnikov: Univerze v Kantabriji, Mednarodnega centra za podjetništvo Santander (CISE) ter poslovnega združenja CEOE-CEPYE v španski Kantabriji; Nove Univerze v Lizboni in Tehnološkega parka Madan na Portugalskem, Univerze v Ljubljani ter Gospodarske zbornice Slovenije; Univerze v Perugii in trgovinske zbornice v Italiji ter Tehnološke universe Lappeenranta na Finskem.Univerza v Ljubljani je gostila sestanek BLUES