Predavanje in delavnica na OŠ Podzemelj

09.03.2018 09:20
Reševanje radikalizma preko aktivnega evropskega državljanstva skozi šole (trACES)

V petek, 9. marca 2018 smo na OŠ Podzemelj izvedli predavanje na temo Mediji: nadzor nad politično oblastjo in dostopnost informacij. Preden smo učencem predstavili medije kot četrto vejo oblasti, smo jih seznanili z delitvijo oblasti na tri veje. Govorili smo o razdelitvi oblasti v Sloveniji in Evropski uniji. Nato smo se posvetili medijem: njihovemu razvoju, nalogam, funkcijam in vlogi. V zadnjem delu predavanja smo se posvetili fenomenu lažnih novic (ang. »fake news«) in medijski pismenosti mladih.
Predavanju je sledila delavnica, kjer so se učenci preizkusili v eni izmed deliberativnih inovacij sodelovanja državljanov v političnem odločanju, imenovani »državljanski sodni postopek« (angleško Citizens’ trial). Učenci so bili razdeljeni v tri skupine: zagovornike uporabe družbenih omrežij, nasprotnike uporabe in poroto. Ob zaključku delavnice sta obe skupini predstavili svoja stališča, porota pa je odločila, kdo je imel prepričljivejše argumente.

Predavanje in delavnica sta dostopna na naslednji povezavi: http://prezi.com/xqexqzs83q4b/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share.Predavanje in delavnica na OŠ Podzemelj