Druga delavnica za učitelje vsebin s področja državljanske vzgoje

17.05.2014 07:30
Aktivni evropski državljani skozi šolo (ACES)

Na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani smo v soboto, 17. maja 2014 izvedli drugo v seriji delavnic za učitelje vsebin s področja državljanske vzgoje in trenerje s področja (aktivnega, odgovornega) državljanstva. Državljanska vzgoja se poučuje kot samostojni predmet (t.j. Domovinska in državljanska kultura in etika - OŠ, Državljanska kultura - OŠ ter Državljanska kultura - SŠ) ali čezkurikularna vsebina v osnovnih in srednjih šolah. Delavnico smo izvedli v okviru EU projekta Jean Monnet Action, EU@School, z naslovom "ACES - Aktivni državljani Evrope skozi šolo," katerega koordinator je izr. prof. dr. Tomaž Deželan. Projekt sofinancira Evropska komisija v okviru programa Vseživljenjsko učenje. Druga delavnica je bila namenjena tematskim področjem državljanstva kot pravice, državljanstva kot pripadnosti, ter državljanske identitete. Pričela se je s predavanji o državljanstvu kot pravici, državljanstvu kot pripadnosti (liberalno in republikansko razumevanje državljanstva), državljanstvu kot pravicah in dolžnostih (primer državljanstva nacionalne države in EU), državljanstvu in narodu, državljanstvu in državi, ter državljanstvu in demokraciji, uglednih predavateljev izr. prof. dr. Tomaža Deželana, red. prof. dr. Janka Prunka (oba Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani), dr. Veronike Bajt z Mirovnega inštituta, in dr. Mitje Sardoča s Pedagoškega inštituta. Delavnica se je nadaljevala s simulacijo dveh praktičnih primerov učenja zgoraj navedenih tematik državljanske vzgoje s pomočjo (e-)učilnice. V okviru projekta smo z delavnico želeli nasloviti težave učiteljev in trenerjev teh vsebin, ki so bile identificirane z različnimi raziskavami s tega področja. Predvsem smo bili pozorni na formulacijo rešitev upoštevajoč pristop kombiniranega učenja (t.i. blended learning), za kar smo oblikovali tudi platformo za e-podprto učenje na infrastrukturi Moodle, ki je na voljo vsem učiteljem teh vsebin.

Druga delavnica ACES