Predavanje in delavnica na OŠ Dobrova

21.12.2017 08:20
Reševanje radikalizma preko aktivnega evropskega državljanstva skozi šole (trACES)

V četrtek, 21. decembra 2017 smo na OŠ Dobrova izvedli predavanje o patriotizmu in merilih demokratičnosti družbe (7. razred) in o uradnih institucijah Evropske unije in Schengenu (8. razred). Najprej smo v 8. razredu predstavili nekatere temeljne značilnosti Evropske unije (število držav članic, himna) in glavne institucije: Evropski parlament, Evropski svet, Svet EU in Evropsko komisijo. Na koncu predavanja smo učence seznanili z njihovimi pravicami, ki jim pripadajo kot državljanom Evropske unije in predstavili Schengen. Predavanju je sledila delavnica, kjer smo se osredotočili na politično participacijo mladih – kaj politična participacija je, katere oblike poznamo itd. Po krajši debati so se učenci preizkusili v eni izmed deliberativnih inovacij sodelovanja državljanov v političnem odločanju, imenovani »državljanski sodni postopek« (angleško Citizens’ trial). Učenci so bili razdeljeni v tri skupine: zagovornike politične participacije mladih, nasprotnike in poroto. Ob zaključku delavnice sta obe skupini predstavili svoja stališča, porota pa je odločila, kdo je imel prepričljivejše argumente. Predavanje in delavnica sta dostopna na naslednji povezavi: http://prezi.com/ht12a0ksfxnj/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Sledilo je predavanje v 7. razredu. Učenci so se spoznali s pojmi državljanstva, identitete, patriotizma in domoljubja. Prav tako smo skupaj učencem predstavili, kaj pomeni demokratično odločanje, katere pravice in dolžnosti izhajajo iz državljanstva ter jih vprašali o njihovem občutku glede globalne in EUropske vključenosti in pripadnosti. Na koncu predavanja smo odgovorili na vprašanja učencev.Predavanje in delavnica na OŠ Dobrova