Testiranje kurikula, namenjenega boju proti radikalizaciji mladih – Srednja šola Domžale

15.06.2017 07:30
Reševanje radikalizma preko aktivnega evropskega državljanstva skozi šole (trACES)

V četrtek, 15. junija 2017 smo na Srednji šoli Domžale v sklopu projekta trACES (Reševanje radikalizma preko aktivnega evropskega državljanstva skozi šole) izvedli delavnico. Namen delavnice je bil testiranje kurikula, namenjenega boju proti radikalizaciji mladih.

Dogodek je bil sestavljen iz dveh delov. V uvodnem delu je imel Miha Zimšek iz Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani, krajše predavanje na temo politične participacije. Dijaki so diskutirali o tem, kaj politična participacija je, kakšne oblike participacije poznamo in o politični participaciji mladih. Med interaktivnim predavanjem je debata tekla tudi o begunski krizi in (radikalnem) obnašanju posameznikov. Predavanje se je zaključilo z iskanjem rešitev, ki bi povečale participacijo mladih in spoznavanjem novih oblik sodelovanja pri odločanju.

V drugem delu je sledila simulacija ene izmed oblik sodelovanja pri odločanju: »participatorni proračun«. Dijaki so po skupinah izbrali nekaj predlogov, o katerih so nato kot celota odločali. Po simulaciji so dijaki s pomočjo predavatelja in izr. prof. dr. Tomaž Deželan iz Fakultete za družbene vede izvedli refleksijo o izvedeni simulaciji.Testiranje kurikula, namenjenega boju proti radikalizaciji mladih – Srednja šola Domžale