Zaključna konferenca: Participacija mladih: Izzivi in rešitve

01.06.2016 09:00
Razvoj aktivnih državljanov Evrope skozi šolo (dACES)

V sredo, 1.6.2016, se je v veliki dvorani Fakultete za družbene vede odvil posvet z naslovom “Participacija mladih: Izzivi in rešitve.” Posvet je organiziral dr. Tomaž Deželan, koordinator projekta DACES v sodelovanju z  Mladinskim svetom Slovenije v sodelovanju z. Na posvetu se je razpravljalo o rešitvah za probleme na področju participacije mladih.

Po otvoritvi je dr. Tomaž Deželan udeležence posveta z uvodnim nagovorom pospremil v tematiko. Mlade, ki ne participirajo je razdelil v štiri skupine in sicer k apatičnim, neinformiranim, nezaupljivim in neopolnomočenim ter jih na kratko orisal. S tem je udeležence posveta popeljal v panelno razpravo na kateri so sodelovali Barbara Zupan (Urad RS za mladino), Tin Kampl (MSS), Uroš Skrinar (MOVIT), Klemen Balanč (ŠOS).

Razpravo je otvoril Uroš Skrinar, ki je med drugim dejal: »Mladi niso apatični! Mladi participirajo glede na tiste zadeve, ki jih zanimajo.« Barbara Zupan je povedala, da vidi bolj probleme kot rešitve problemov, ampak poudarja, da imamo v Sloveniji mehanizme s katerimi spodbujamo participacijo mladih, vendar je vprašanje kako učinkoviti so. Izpostavila je strukturiran dialog s katerim želimo krepiti participacijo mladih. Klemen Balanč pa je poudaril, da “mladi niso pasivni, mladi so politično pasivni.” Opozoril je, da mladi niso pasivni, ampak so preveč obremenjeni.

Po odmoru so se udeleženci posveta razdelili v dve skupini, v katerih so mladi ob podpori trenerjev oblikovali rešitve in pripravljali priporočila za izzive na področju participacije mladih z vidika sistema in posameznika. Tako so se na posvetu oblikovala izhodišča za ukrepe, ki bodo naslavljali identificirane izzive. Priporočila bodo osnova za pripravo dokumenta, ki bo vseboval oceno stanja in predloge ukrepov za spodbujanje participacije mladih. Dokončen sprejem dokumenta je predviden na decembrskem posvetu mladinskega sektorja.Zaključna konferenca: Participacija mladih: Izzivi in rešitve