Testiranja učiteljev v učilnici (refleksija učencev)

19.05.2016 08:00
Razvoj aktivnih državljanov Evrope skozi šolo (dACES)

V Domžalah smo v četrtek, 19. maja, petek 20. maja in v torek 24. maja 2016 izvedli dogodek s področja generiranja državljanskega znanja in identitete. Po pripravi na uro in izvedbi predavanja smo učence razdelili za delo v skupinah. Vseh učencev je bilo 76. Na koncu sta sledili diskusija in refleksija. Z namenom refleksije učnega procesa in še enim načinom testiranja našega Moodle toolkita, smo za mnenje povprašali še dijake, ki uporabljajo Moodle.
Povedali so, da bi ponekod potrebovali »bolj nazorne primere«. Prav tako so problem predstavljali videi v angleščini, ki niso bili vedno razumljivi. Tudi dijaki so pogrešali »več video vsebin in power pointov.«