Testiranje orodja Moodle z mladinskim delavcem

12.05.2016 08:00
Razvoj aktivnih državljanov Evrope skozi šolo (dACES)

V Zrečah smo v četrtek, 12. maja 2016 izvedli dogodek s področja generiranja državljanskega znanja in identitete. Dogodka se je udeležilo 179 učencev. Dogodka, ki sta bila organizirana v sklopu dveh paralelnih aktivnosti (poleg dogodkov je bila druga aktivnost ustvarjanje učencev na temo lokalne skupnosti in lokalne samouprave), smo organizirali v okviru EU projekta z naslovom " dACES - Razvoj aktivnih državljanov Evrope skozi šolo", katerega koordinator je izr. prof. dr. Tomaž Deželan.

Dogodek je bil sestavljen iz dveh delov, ki jih je koordiniral izr. prof. dr. Tomaž Deželan iz Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani. V uvodnem delu je kratko, za osnovne šole prilagojeno predavanje o ureditvi lokalne samouprave izvedla doc. dr. Simona Kukovič iz Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani. Sledil umetniško ustvarjanje na temo lokalne skupnosti in lokalne samouprave. V zadnjem delu smo z učenci opravili še krajši kviz.  Testiranje orodja Moodle z mladinskim delavcem