Testiranje orodja Moodle - Domžale (tretji obisk)

10.06.2016 08:00
Razvoj aktivnih državljanov Evrope skozi šolo (dACES)

V petek, 10. junija 2016 smo na Srednji šoli Domžale izvedli predavanje in delavnico na temo Politične participacije in mladih. Delavnico je v okviru projekta Razvoj aktivnih državljanov Evrope skozi šolo (dACES) izvedel Miha Zimšek. Delavnice se je udeležilo 17 dijakov.

Pred predavanjem smo na kratko preverili splošno znanje dijakov: poznavanje volilne pravice, predsednika držav, predsednika vlade ... Sledilo je interaktivno predavanje o politični participaciji, različnih oblikah politične participacije, pravicah državljanov EU ter pomenu in specifičnosti politične participacije mladih. Udeleženci so tekom predavanja odgovarjali na zastavljena vprašanja in postavljali svoja. Nato smo z udeleženci preizkusili deliberativno inovacijo »državljanske porote« (angleško Citizens’ trial). Dijake smo vprašali, zakaj naj mladi sodelujejo/participirajo, in jih razdelili v tri skupine: 1. skupina je pripravljala argumente za participacijo mladih; 2. skupina argumente proti participaciji mladih; 3. skupina pa je delovala kot porota in je na koncu razsodila na podlagi predstavljenih argumentov. Ob zaključku delavnice smo z dijaki razpravljali, kdo je kriv za nizko politično participacijo (mladih): država in politiki, mladi sami, ali obstajajo kakšni drugi vzroki …Testiranje orodja Moodle - Domžale (tretji obisk)