Testiranje orodja Moodle - Domžale (drugi obisk)

28.01.2016 08:00
Razvoj aktivnih državljanov Evrope skozi šolo (dACES)

Dijaki 3. F so bili v četrtek 28. 1. 2016 deležni delavnice Politična participacija in mladi, ki sta jo v okviru projekta Razvoj aktivnih državljanov Evrope skozi šolo (dACES) izvedla izr. prof. dr. Tomaž Deželan in as. mag. Miha Zimšek s Fakultete za družbene vede v Ljubljani. V okviru delavnice so pregledali oblike politične udeležbe, pravice državljanov v EU, pomen politične participacije, udeleženost mladih v političnih procesih, posebnosti mladih v tem oziru, vzroke za manjšo udeležbo, nato pa so iskali rešitve za večjo udeleženost mladih. Zaradi bolezni je bila prisotna le dobra polovica razreda (12), vendar je bilo zadovoljstvo na obeh straneh, tako pri izvajalcih kot pri udeležencih, visoko.

Link do prezija: https://prezi.com/buubddm1l7w5/politicna-participacija/…Testiranje orodja Moodle - Domžale (drugi obisk)