Testiranje orodja Moodle - Zreče

16.06.2016 08:00
Razvoj aktivnih državljanov Evrope skozi šolo (dACES)

V Zrečah smo v četrtek, 16. junij 2016 izvedli dogodek s področja generiranja državljanskega znanja in identitete. Dogodka se je udeležilo 370 učencev. Dogodka, ki sta bila organizirana v sklopu dveh paralelnih aktivnosti (poleg dogodkov je bila druga aktivnost ustvarjanje učencev na temo lokalne skupnosti in lokalne samouprave), smo organizirali v okviru EU projekta z naslovom " dACES - Razvoj aktivnih državljanov Evrope skozi šolo", katerega koordinator je izr. prof. dr. Tomaž Deželan.

Dogodek je bil sestavljen iz treh delov, ki jih je koordiniral izr. prof. dr. Tomaž Deželan iz Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani. V uvodnem delu je kratko, za osnovne šole prilagojeno predavanje o ureditvi lokalne samouprave izvedla doc. dr. Simona Kukovič iz Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani. Sledil je kratek nagovor predstavnika občinske oblasti, ki je predstavil občino in svoje delo. Po kosilu so učenci ustvarjali na temo lokalne skupnosti in lokalne samouprave. V zadnjem delu je sledilo predlaganje potrebnih sprememb v občini. Učenci so po skupinah izbrali nekaj predlogov, o katerih so nato kot celota odločali. Sledil je kviz o državi in državljanih Slovenije in Evropske unije, kjer so se med seboj pomerile tri skupine učencev.

Dogodek se je torej odvil v naslednjih točkah:
1. predavanje o občini (otroci spoznajo občino in njeno delovanje)
2. slikanje in individualni razmislek o občini
3. refleksija in forum o občini (razpravljanje o težavah občine; predlaganje ukrepov)
4. testiranjeTestiranje orodja Moodle - Zreče