Testiranja učiteljev v učilnici (refleksija učencev)

16.05.2016 08:00
Razvoj aktivnih državljanov Evrope skozi šolo (dACES)

V Gornji Radgoni smo v ponedeljek, 16. maja in v petek, 20. maja 2016 izvedli dogodek s področja generiranja državljanskega znanja in identitete. Po pripravi na uro in izvedbi predavanja smo učence razdelili za delo v skupinah. Vseh učencev je bilo 107. Na koncu sta sledili diskusija in refleksija. Z namenom refleksije učnega procesa in še enim načinom testiranja našega Moodle toolkita, smo za mnenje povprašali še učence, ki uporabljajo Moodle. Največ učencev je pri šolski uri pogrešalo video vsebine – kar okoli 95 % vseh. Ostali so pogrešali še: »več zabavnih vsebin«, »več iger preko katerih bi se učili«, »več diskusije«, in več njihovega govorjena. Nekaj pa je bilo takšnih, ki niso pogrešali nič.