Delavnice z učitelji in mladinskimi delavci

08.10.2014 14:30
Razvoj aktivnih državljanov Evrope skozi šolo (dACES)

OZADJE, KI JE VODILO K SEMINARJEM

Po uspešnem sodelovanju v okviru EU projekta Jaen Monnet Action z naslovom »ACES«, je Zavod Republike Slovenije za šolstvo na konzultaciji povabil dr. Tomaža Deželana, da bi predaval učiteljem predmeta DKE na študijskih skupinah. Tematika predavanja je bila razvijanje aktivnega državljanstva v šolah (sodobni pogledi na pojmovanje in udejanjanje tega pojmovanja v vzgojno-izobraževalnem procesu) oziroma poučevanje in učenje aktivnega državljanstva in etike: povezava med učnim načrtom predmeta, letnim delovnim načrtom šole in vzgojnim načrtom šole. Gre torej za tematiko, ki je predmet učnega načrta predmeta in študijskih skupin, ki so namenjene strokovnemu usposabljanju učiteljev za dvig kvalitete poučevanja državljanske vzgoje. Tako so dr. Deželana vpisali v progam, ki je bil poslan učiteljem predmeta – vabilo na študijsko skupino. Študijske skupine potekajo na osnovnih šolah. Izbrane šole so študijska središča za regije. Vsa izobraževanja so se začela ob 14.30 in trajala praviloma do 19. ure. Učitelji si močno želijo srečanja s strokovnjaki v živo (to je za njih dodana vrednost študijske skupine).

IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA IN DELAVNICE ZA UČITELJE IN MLADINSKE DELAVCE V OKVIRU EU PROJEKTA dACES

Na Polzeli (ponedeljek, 6. oktobra 2014), v Kosezah (sreda, 8. oktobra 2014), v Radljah ob Dravi (četrtek, 9. oktobra 2014) in v Ljubljani (sreda, 15. oktobra 2014) smo izvedli izobraževanje in delavnice s področja državljanske vzgoje za učitelje in mladinske delavce. Vsak dogodek je bil sestavljen iz štirih delov: 1. Poučevanje in učenje: UN predmeta, letni delovni načrt in vzgojni načrt šole – predavanje in delavnica); 2. Ocenjevanje znanja: kriteriji in primeri – delavnica; 3. Preverjanje znanja: NPZ 2015 in ICCS (mednarodno preverjanje znanja) 2009/2014 (pilot)/2016 – informacije in smernice za pedagoško delo; 4. Aktualne informacije (delovanje predmetno razvojne skupine; seminarji/usposabljanja/projekti in strokovna gradiva za učitelje; pobude in dileme). Prilagojena predavanja in delavnice sta izvedla izr. prof. dr. Tomaž Deželan iz Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani v sodelovanju z gospo Pavlo Karbo z Zavoda RS za šolstvo. V zadnjem delu so učitelji dobili material, ki jim bo pomagal pri pripravi na njihovo poučevanje državljanske vzgoje.