Delavnica v okolju MOODLE za učitelje in izobraževalce s področja vsebin državljanske vzgoje

26.08.2016 09:00
Razvoj aktivnih državljanov Evrope skozi šolo (dACES)

V okviru EU projekta Jean Monnet Action, EU@School, z naslovom "DACES", je Fakulteta za družbene vede v petek 26. avgusta 2016 gostila delavnico za pridobitev kompetenc za pedagoško delo v izobraževalnem okolju Moodle s tematskega področja državljanske vzgoje. Delavnico sta izvedla doc. dr. Marko Radovan z Oddelka za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in izr. prof. dr. Tomaž Deželan s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Namen delavnice je bil nasloviti možnosti poučevanja državljanskih vsebin s pomočjo okolja Moodle in predstaviti e-učilnice za predmete DDKE, DK ter mladinske delavce. E-učilnice in novi paketi vsebin v okolju Moodle so bili pripravljeni posebej za namen te delavnice. Udeleženci delavnice so se seznanili z uporabo tutorskih orodij v e-učilnici ter praktičnih orodij za področje DDKE in DK, poleg tega pa je tekom delavnice učitelj g. Dejan Kokol z nami delil uspešne prakse uporabe Moodla v učnem procesu državljanske vzgoje.Delavnica v okolju MOODLE za učitelje in izobraževalce s področja vsebin državljanske vzgoje